Forbrain: Dil ve Konuşma Becerilerini Geliştirme Kulaklığı

Forbrain

Ön sipariş
4,390.00TL
 • Gerekli puan: 2300
 • Üretici: Forbrain
  Ürün Kodu: for001
  Ödül Puanı: 23

   

   

  Kendi sesinizle beyninizi harekete geçirin

  "Ödüllü Forbrain teknolojisi ile dil ve öğrenme alanında ilerleme kaydedin !"

  Forbrain'de kullanılan dinamik ses filtresi, dikkati yoğunlaştırma yolunda beyni eğiterek, sadece dikkat düzeyinin yükselmesini değil, işitsel işlemleme ve duyu bütünleme alanında da ilerleme kaydedilmesini sağlar.

  Forbrain, daha net ve etkili bir iletişim için, konuşmada akıcılık, telaffuz, sesler arası ayrım ve ritimde iyileşme sağlanmasına yardım eder!

  Forbrain, okuma, yazma ve hatta karşılıklı konuşma gibi beceriler üzerine etki eden kısa süreli belleğin gelişmesine yardım eder.

  Forbrain, akademik öğrenimi tamamlayan ve öğrencilerin okuma, dikkat ve topluluk önünde konuşma becerilerine olan güvenini artıran evrensel bir araçtır.

  Kendi seslerini kullarak becerilerini ve potansiyellerini geliştirmeleri yolunda, çocuklar ve yetişkinlere destek vermenin önemine inanıyoruz.


  Forbrain, sesinizdeki belli yapıları güçlendirir ve sesinizi doğrudan kemikten iletim yoluyla duymanızı sağlar.


  Nasıl çalışır?


  Kemikten ses iletimi

  Kemikten iletim, havadan iletimle karşılaştırıldığında, kendi sesinizi 10 kat daha hızlı ve ayrıca daha net duymanızı sağlar.


  Dinamik ses filtresi

  Dinamik ses filtresi, konuşma sesindeki belli frekansları güçlendirerek, beyni kesintisiz bir sürpriz etkisine maruz bırakır ve böylece bellek, dikkat, duyusal işlemleme alanlarında ilerleme sağlar.


  İşitsel Geri Dönüt

  Forbrain, kendi sesinizi duyma biçiminizi düzelterek, konuşmanın kalitesini ve böylece özgüveni yükseltir.


  Forbrain ile 6 hafta boyunca her gün sadece birkaç dakika çalışarak beklenen faydaları elde edebilirsiniz.

  İşitme Süreci


  Havadan Ses İletimi

  Sesin kulaklarımızdaki yolculuğu, dış kulağa ulaşmasıyla birlikte başlar. Sağ ve sol dış kulağa ulaşan ses, kulağın çeşitli yapılarındaki hava ortam boyunca ilerleyip iç kulağa ulaştıktan sonra, içinde bulunduğumuz dünyayı yorumlayabilmemiz için sinir sistemi ve beyin tarafından bilgiye dönüştürülür. Normal bir işitme işlevinin bulunduğu durumlarda, dış kulağa giriş yapan ses dalgaları, orta kulak boyunca ilerleyerek üç küçük kemikçiğe ulaşır ve buradan iç kulaktaki salyangoz ve vestibül yapılarına ve bu yapıların bağlı olduğu sinirlere iletilir. Salyangoz ve vestibülün görevi, bu sesleri elektrik sinyallerine dönüştürerek, işitme siniri aracılığıyla beyne yönlendirmektir. 


   

  Kemikten Ses İletimi

  Bedenimizin, kendisine ulaşan sesleri işlemlemek için kullandığı çok ilginç bir diğer yol daha vardır. Ses dalgaları, aynı zamanda başımızdaki kemikler üzerinden de ilerleyerek iç kulağa ulaşır. Kemiklerimizde meydana gelen ses titreşimleri, dış ve ortak kulaktan geçmeden, doğrudan iç kulaktaki salyangoz ve vestibül yapılarına ulaşır. Doğrudan gerçekleşen bu ses iletimi de kulak zarı ve orta kulak üzerinden gerçekleşen iletimle benzer sonuçlar doğurur. Yine aynı şekilde sinir sinyalleri oluşur ve seslerle beynimiz arasında bir bağlantı kurulur. Bu iletim şeklini kemikten ses iletimi şeklinde tanımlamaktayız ! Forbrain® kullanımı sırasında, doğal biçimde gerçekleşen havadan ses iletimine, kullanıcının kendi sesinin güçlendirilerek kemikten iletimi de eklenir ve işitsel bilginin daha net bir şekilde işlemlenmesi, seslerin daha iyi anlaşılması sağlanır. 

  İşitme-Konuşma döngüsü ya da İşitsel Dönüt

  Her birimiz, gerek ses yoluyla bize ulaşan bilgileri, gerekse kendi ürettiğimiz sesleri, bu doğal süreç üzerinden algılar, analize eder ve özümser, bu analizin sonuçlarına göre kesintisiz olarak, ağızda üretilen sesleri de çeşitli düzeltmelere tabi tutarız. İşitme-konuşma döngüsünün düzgün bir şekilde işlemesi için, normalde her insanın çaba harcamadan yürüttüğü işitsel ayırt etme, fonolojik farkındalık ve ritimleri algılama işlemlerinin devreye girmesi gerekir. İnsan bedeninin doğal işleyişinde yer alan bu becerilere hem etkin bir konuşmada, hem de tüm öğrenme süreçlerinde ihtiyaç duyulur. 

   
  Pek çok farklı nedenle,bu döngüde aksaklıklar meydana gelebilmektedir.Forbrain®,işitme-konuşma döngüsünün işlerliğini daha üst noktaya taşıyarak,aşağıdakiler üzerinde önemli ilerleme sağlanmasına yardım eder: Dikkat,  Konsantrasyon,  Sözlü İşler Bellek, Kısa Süreli Bellek

  Forbrain İşitme Teknolojisi


  FORBRAIN® kulaklık takımı, kullanıcı tarafından seslerin üretimi ve işlemlenmesine yardımcı olmak üzere, yüksek frekanslı titreşimleri güçlendirir. Patentli elektronik dinamik ses filtresi, çevre gürültüsünü bastırarak, kullanıcının kendi sesinin daha güçlü bir şekilde ön plana çıkmasını ve böylece sinir sisteminin önemli bir duyusal egzersiz yapmasını sağlar. Aynı zamanda, uzun ünlüleri ve dilin yapısında kritik önem taşıyan diğer sesleri güçlendirerek yönlendirir. Bunun sonucunda ortaya çıkan ses, kulaklar ve havadan iletim yerine, sinir sistemi ve beyne doğrudan kemikler üzerinden iletilir.  

   

  Kemikten ses iletimi ile duyusal mesajlara yönelik dikkat artırılır

  “Kendi sesimizi, kemiklerimiz üzerinden dinleriz.​” Bir ses üretmek istediğimizde, ses tellerimiz titreşir. Bu titreşimler, bir yandan havadan iletim yoluyla kulak zarına ulaşırken, asıl olarak kemiklerimiz üzerinden iç kulağa iletilir. Kulaklarımızı kapattığımızda bile kendi sesimizi güçlük çekmeden duyabilmemizin nedeni budur. Havadan iletim sırasında çevresel gürültünün de etkisiyle ortaya çıkan iletim kayıplarının önüne geçtiği için, kemikten ses iletimi büyük önem taşır.

  Forbrain® kemik yapı üzerinden gerçekleşen ses iletimini güçlendirerek işlev görür. Yüksek hassasiyete sahip mikrofonla donatılmış kemikten iletim kulaklık takımı sayesinde, kullanıcının kendi sesine dönük algısı yükselir; iletilen ses mesajındaki bilgilerin analiz edilip özümsenmesi kolaylaşır. Kendisini en uygun dinleme koşullarına konumlandıran kullanıcı, söylemekte olduğu şeylere yönelik dikkatini artırır.

  Forbrain® kulaklıkları şakaklara yerleştirildiği ve bu sırada kulaklar açık kaldığı için, kullanım sırasında çevredeki seslerin algılanması devam eder. Kullanıcı, dış sesleri keserek sadece kendi sesine odaklanmadığı için, kendisini gerçekten ilgilendiren seslere odaklanma becerisini de geliştirir. Bunun yanında, Forbrain® kullanımı sırasında diğer kişilerle (anne-baba, öğretmen, terapist vb.) normal bir şekilde konuşup iletişim kurabilir. 
  Dinamik ses filtresi ile duyusal bilgi kalitesi yükseltilir

  Kemikten ses iletimi, kullanıcının kendi sesini dinleme becerisini yükseltirken, konuşma yoluyla verilmek istenen mesajlar da yüksek bir ses kalitesinde üretilir! Forbrain® kullanıcının ses şiddetine bağlı olarak tepki veren bir dinamik ses filtresiyle donatılmıştır.

  Kullanıcı, kendi sesini, filtrelenmiş ve değişken algısal zıtlıklar yüklenmiş halde duyar. Ses üzerinde yaratılan bu değişiklikler, asıl olarak sözcüklerin başlangıç kısmında ve uzun ünlülerde ortaya çıkar. Bu “net sesler”, dilin yapılanmasında büyük rol oynamaktadır. Bu yeni ses algısıyla karşılaşan kullanıcı, kendi sesinin kalitesi ve ritmini de eşzamanlı olarak ve farkında olmadan, önemli ölçüde geliştirir.

  Ek olarak, bu değişken filtreleme işlemi, yüksek frekanslı sesleri güçlendirecek, alçak frekansları ise sönümlendirecek biçimde yapılandırılmıştır. Bunun sonucunda, kortikal uyarım ve beyin enerjisi üzerinde temel rol oynayan yüksek frekanslı harmonilerin iletimi öne çıkarılır.

  Dinamik ses filtresi, kullanıcının işitme işlevini iyileştirmekle kalmaz ve vestibüler sistemin tümü üzerine etki ederek, beden hareketlerini yönetimi, bedensel denge, motor planlama ve yön bulma alanlarında gelişme kaydedilmesine yardımcı olur. Böylece, ses kalitesi ve ritminde iyileşme sağlanacak, dinleme işlevi ve ortama uyum sağlama becerisi gelişecek, odaklanma ve konsantrasyonda aşama kaydedilecek, özgüven yükselecektir. 

   

  Forbrain® okuma (kavrayışın iyileşmesi) ve spor (daha verimli antrenmanlar) gibi ilave performans alanlarında yürütülen faaliyetlerde gelişme sağlar. Gürültüye karşı hassasiyetinizi azaltır, kendi sesinizle daha kolay temas kurmanızı olanaklı kılar ve böylece özgüvene katkıda bulunur. Bedeniniz, gündelik Forbrain® kullanımı sayesinde, işitsel bilgileri daha yüksek kalite düzeyinde algılar.


  Forbrain Uygulamaları

  Duyularınızı Keskinleştirin!

  Forbrain®’de yer alan dinamik ses filtresinin, kullanımıyla, duyu sisteminiz, başka duyusal girdilerle sesleri daha verimli bir şekilde bütünleştirme yolunda eğitilir ve böylece çeşitli alanlarda önemli gelişmeler sağlanır. Ses tonunuz daha net ve belirgin hale gelir. Forbrain®, ses kalitenizin yükselmesine yardım etmekle kalmaz ve aynı zamanda daha dikkatli bir dinleme etkinliği sergilemenize, iletişim becerilerinizi geliştirmenize katkıda bulunur. Bu ve başka değişiklikler, iş, ev ve okul yaşamında olumlu etkiler doğurur. Forbrain® uygulamaları, gündelik hayatınızın bir parçası olan her etkinliğin kolaylaşmasını ve daha keyifli hale gelmesini olanaklı kılar.​     


  Okuma ve Yazma

  Ses algısının daha net hale gelmesi ve seslerin daha verimli bir şekilde işlemlenmesi, yazılı sözcüklere yönelik kavrayışı da büyük ölçüde iyileştirir. Elde edilen bu okuma kolaylığı, beyninizi hareket geçirir ve daha fazla okumak için sizi motive eder. Forbrain® mikrofonu ve dinamik ses filtresi üzerinden gerçekleştirilen konuşma ve sesli okuma egzersizleri, işitsel algınızı güçlendirir ve enerji düzeyinizi yükselterek motivasyon sağlar. Gelişen duyu işlemleme becerileri, aynı zamanda akıcı bir konuşmanın ve yazılı ifade becerilerinin de önünü açar.  


   


  Sözel ve Kısa Süreli Bellek

  Sesinizin tekrarlayan egzersizlerde kullanımı, beyninizin bu yönde eğitilmesini sağlar. Bu tekrarlayan egzersizler, iç kulakta, işitsel sinir yolları üzerinden sözel ve kısa süreli bellekle bağlantısı bulunan salyangoz yapısını etkiler. Forbrain® sistemini kullanarak konuşma ya da sesli okuma çalışmaları yaptığınızda, söz konusu işitsel sinir yollarının harekete geçirilmesi yoluyla, bellek işlevlerinin daha kolayca devreye sokulması sağlanır. Gündelik Forbrain® kullanımı, belleğin gelişimini destekler. 


  Dikkat ve Sonuca Gitme

  Dikkatle ilgili sorunlar, pek çok zaman, ses algısındaki güçlüklerden kaynaklanır. Bedenimize ulaşan duyusal bilgilerin %80’i kulaklarımız aracılığıyla iletilir ve beynin genel uyanıklık ve dikkat seviyesi açısından bu iletimin rolü belirleyicidir. Forbrain®, kemikten ses iletiminin güçlendirilmesi ve dinamik ses filtresinin kullanılması yoluyla, ses işlemlemede ve buna bağlı olarak dikkat düzeyinde gelişme sağlar. Böylece, önemli bir verimsizlik kaynağı haline gelebilen dikkat dağıtıcı etkilerin bir kenara itilmesi becerisi gelişir. Dikkat seviyesinin daha uzun süreler boyunca korunması sonucunda, düşünceler berraklaşır, üretkenlik artar ve bellek gelişir. 


  Odaklanma

  Zihniniz durmaksızın farklı düşünceler arasında gidip geliyor mu? Düşüncelerinizin dağınık olduğunu ve gevşeme konusunda güçlük çektiğinizi mi hissediyorsunuz? Hassas bir şekilde ayarlanmış, yüksek kalite Forbrain® mikrofonunun kullanımı sayesinde ses netliğinde ve işitsel algıda kaydedilen ilerleme, belli bir konuya odaklanmanıza ve bir görevi tamamlayana kadar konsantrasyonu sürdürmenize yardım eder. Forbrain®’in düzenli kullanımı, odaklanma becerinizi artıracak ve böylece gün boyunca işleriniz ve görevlerinize daha kolay bir şekilde konsantre olmanızı olanaklı kılacaktır. 


   


  Konuşma, Akıcılık ve Telaffuz

  Kemikten Ses İletimi, ses netliği ve duyu bütünlemede gelişim sağlayarak iletişim becerilerini yükseltir. Konuşmaya dönük farkındalık ve algıdaki bu gelişim, fonolojik ve dilsel farkındalığın ön koşuludur. Dilin temel seslerini yorumlama becerisi şeklinde tanımlanan fonolojik farkındalık, net bir konuşma için kilit önem taşır. Okuma becerisinin gelişimi de yine fonolojik farkındalığın, seslerle sözcükler arasında hassas ilişkiler kurma yetisinin öne çıkarılmasıyla bağlantılıdır. Kemikten ses iletimi, sözel bilginin bellekte saklanmasını ve gerektiğinde oradan alınıp kullanılmasını da etkileyen fonolojik döngünün gelişiminde kritik rol oynar. Forbrain®, bu şekilde hem işitsel sözel belleğin güçlenmesine, hem de konuşmaya da sözel akıcılığa katkıda bulunur. 


  Motivasyon, Özsaygı ve Özgüven

  Duyusal algıyı, odaklanma becerisini ve konuşma netliğini yukarı taşıyan, bunları sekteye uğratabilecek etmenleri en aza indiren Forbrain®, sinir sisteminin yatışmasını sağlar. Forbrain®, doğrudan sinir sistemi üzerine etki ederek, konuşma sırasında dikkatinizi odaklamanıza, beyninizdeki ses ve diğer duyusal kaynaklı karmaşayı azaltmanıza yardımcı olur. Bu değişiklikler, sinir sistemini yatıştırıp güven duygusunu pekiştirerek, harekete geçme ve başarıya ulaşma yolunda sizi motive edecektir. 

  NASIL KULLANILIR?

  Protokol ve Program Önerileri

  Forbrain® okuma, konuşma, sınıf çalışmalarına atılma veya genel kullanım etkinlikleri sırasında gündelik olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Forbrain® mikrofonu aracılığıyla 15 dakikalık konuşma egzersizi yaparak kendi sesinizle beyninizi uyardığınızda, işitsel algı ve işlemleme becerilerinizi güçlendirmiş olursunuz.

  Bunun sonucunda, karşılıklı konuşmalara daha kolay dahil olabileceğiniz ve duyduğunu sesleri daha iyi kavrayabileceğiniz için, daha net bir iletişim kurmanız olanaklı hale gelecektir. Aygıtın baş sabitleme şeridini başınızın arkasına, ses iletim parçalarını ise kulaklarınızın ön kısmındaki kemiklerin üzerine yerleştiriniz. Kendi sesinizi kolayca duyabileceğiniz şekilde, mikrofonu da ağzınıza denk gelecek şekilde konumlandırınız. Ardından, ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

  Konuştuğunuz anda, işitme-konuşma döngüsü üzerindeki etki sayesinde sesinizin değişmeye başladığını ve netleştiğini derhal hissedeceksiniz. Sesiniz, beyninizin duyduğu mesajların yorumlanmasıyla düzeltilirken, aynı zamanda bu doğal etki yoluyla enerji seviyenizin ve motivasyonunuzun arttığını hissedeceksiniz.

  Ürünü kullandıkça, sesinizin doğal olarak değişmeye başladığını, ayrıca konuşma ve odaklanma becerilerinizin geliştiğini hissedeceksiniz. Forbrain® kendi sesinizi kullanarak beyninizi etkin bir şekilde uyarmayı size kademe kademe öğretecektir.

  Beyninizi geliştirmek için sesinizi yükseltin! 
  Küçük Yaşlar

  Günde 10 Dakika

  * telaffuz ve konuşma güçlükleri için


  5-15 Yaş arası Çocuklar

  Günde 15 Dakika

  * Dikkat ve odaklanma güçlükleri

  * Okuma güçlükleri

  * İşler bellek güçlükleri

  * Telaffuz ve konuşma güçlükleri


  Gençler ve Yetişkinler

  Günde 20 Dakika

  *Konuşma ve sözlü ifade güçlükleri

  *Özgüven eksikliği

  *Düşük enerji düzeyi

  *Zayıf ses tınısı ve kalitesi

  *Ritim güçlükleri ve detone olma
  Yaşlılar

  Günde 30 Dakika

  * Düşük enerji düzeyi

  * Zayıf bellek

  * Konuşma ve akıcılık güçlükleri


  Yoğunlaştırılmış Uygulama

  En az 15 yaşından itibaren Günde 20 dakika x3

  * Sözlü sunumlara hazırlık yapmak

  * Bir metni ezberlemek

  * Ev ödevleri ve sınavlar için çalışmak

  * Dinamizm ve özgüven düzeyini yükseltmek


  Kişiye Özel Uygulama

  Profesyonel destekle kişiye özel program uygulaması

  Forbrain® diğer terapi, eğitim veya danışmanlık çalışmalarını tamamlayıcı bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda bir profesyonelle temas kurmanız önerilmektedir.


  Ayarlar

  FORBRAIN,  aygıtını kullanmak için, aygıt üzerindeki mikrofona doğru normal şekilde konuşmanız yeterlidir. Tıpkı başka biriyle konuşurken olduğu gibi, ne çok yüksek ne de çok alçak bir konuşma tonunu tercih etmelisiniz.

  DİKKAT ! Mikrofonun varsayılan ses ayarı, en verimli kullanımı sağlayacak şekilde önceden yapılandırılmıştır ve bu ayarın kullanıcı tarafından değiştirilmesi önerilmemektedir. Yalnızca işitme sorununuz ya da sese karşı yüksek hassasiyetiniz varsa ses düzeyini değiştiriniz.  Açma/Kapama düğmesine basarak aygıtı çalıştırın.


  Baş sabitleme şeridini boynunuza yerleştirin.


  Ses iletim parçalarını,kulaklarınızın önündeki kemikler üzerine yerleştirin.


  Ses iletim parçalarını,kulaklarınızın önündeki kemikler üzerine yerleştirin.  Kullanım Olanakları

  Başlamaya hazırsınız! Çok basit ve eğlenceli!

  Başlamaya hazırsınız! Çok basit ve eğlenceli!  Tek Başına

  Anadilde veya yabancı dillerde telaffuz ya da konuşma egzersizler, topluluğa konuşma hazırlığı, ders anlatımı hazırlığı, şarkı söyleme hazırlığı vb. için sesli okuma...


  Anne-Baba gözetiminde

  Okuma öğrenme, ev ödevleri, cümle oluşturma ve iletişim benzer amaçlarla.


  Bir profesyonel gözetiminde

  Terapist, öğretmen, danışman: Terapi seansları sırasında, farklı egzersizler şeklinde.


  Kullanım Önerileri

  FORBRAIN® ® ile yapmanız gereken tek şey sesli okuma. Sizin için çeşitli egzersizler de sunmaktayız. Kendi egzersizlerinizi geliştirmekte de tamamen serbestsiniz !

  Yetişkinler İçin

  • Müzik : Okumakta olduğunuz metni şarkı şeklinde söyleyebilirsiniz.
  • Ritim: Her dizenin sonunda nefes alarak şiir okuyabilirsiniz Akıcılık : Anlamından ya da noktalama işaretlerinden bağımsız olarak, her 3 veya 4 sözcükte bir nefes alarak bir metin okuyabilirsiniz.
  • Diksiyon : Bir topluluk önünde konuşma yaparken olduğu gibi sesleri abartılı vurgulayarak bir metin okuyabilirsiniz.
  • Vurgu : Her 5 saniyede bir, ses şiddetinizi düşük ve yüksek arasında değiştirerek bir metin okuyabilirsiniz.
  • Ezber : Bir metni sesli okuyabilir ve hemen arkasından metne bakmadan tekrarlamayı deneyebilirsiniz.
  • Diyalog : Her bir karaktere ayrı bir ses vererek, bir mizah kitabı ya da diyalog okuyabilirsiniz.

  Çocuklar İçin

  • Eşlik Etme : Bir metni, çocukla birlikte, onun hatalarını ya da tereddütlerini dikkate almadan, düşük bir hızda okuyabilirsiniz.
  • Yankı: Sesinizi, okuma yapmakta olan çocuğun sesinin bir saniye öncesinde ya da sonrasına denk gelecek şekilde kullanarak, çocuğun konuşma hızını düşürmesine ya da yükseltmesine yardımcı olabilirsiniz.
  • Ezber : Bir sözcük grubu, cümle ya da şiir dizesini okuyabilir ve hemen arkasından çocuk tarafından akıldan tekrarlanmasını sağlayabilirsiniz. Diyalog: Karakterleri çocukla paylaşarak bir mizah kitabı ya da diyalog okuyabilir, sesteki farklılıkları vurgulayabilirsiniz.
  • Doğaçlama: Figürler ya da şekillerden faydalanarak, çocukla birlikte bir hikaye üretebilir, sırasıyla birer cümlelik diyaloglar oluşturabilirsiniz.


  Duruş ve İlgili Öneriler  Yetişkinler için

  1 Ayaklar: Ayaklarınızı, beliniz genişliğinde açarak, zemine düz bir şekilde basın. Kendinizi yere kök salmış gibi sağlam hissetmelisiniz​.

  2 Sırt: Belinizde olağan dışı bir açı oluşturmayacak şekilde, dik bir konumda durun. Bir kanguru gibi kuyruğunuzun üzerinde durduğunuzu hayal edin.

  3 Baş : Başınız, omurganızın üzerinde doğal ve gevşek bir halde hareket etmelidir. Bir kuklanın iplerle oynatılması gibi.


  4 Dudaklar : Boynunuzu hareket ettirmeden, dudaklarınızı büzüp yuvarlak hale getirin ve ileriye doğru uzatın. Mikrofona dudaklarınızla dokunmak istediğinizi hayal edin !

  5 Karın : Diyaframınızı kullanarak sakin sakin nefes alıp verin ve bu sırada karnınızın hafifçe inip çıkmasına izin verin. Denizdeki dalgaların ileri-geri hareketi gibi !

  Öneri : Özellikle bir metni tam olarak öğrenmek istediğinizde, Forbrain’i ayakta ya da yürürken de kullanabilirsiniz. Bu durumda zaman zaman, duruşunuzu gevşetmeyi unutmayın.


  Küçük Kullanıcılar İçin


  Çocukların, uygulama sırasında kendilerini bir ağaç gibi düşünmeleri uygun olacaktır.Ayaklar ağacın köklerini, dik haldeki omurga ise gövdesini oluşturacak, baş da yaprakları temsil edecektir.

  Yağmurun yağdığını ve çocuğunuzun sürekli büyüdüğünü hayal edin... 


   
  Forbrain Kullanma klavuzu.

  Yorum Yap

  Lütfen görüntülemek için Giriş yapın yada Üye olun

  Siparişim ne kadar sürede ulaşmaktadır?

  Siparişiniz, kredi kartı güvenlik onayı geldikten ya da ödeme kontrolünüz gerçekleştirildikten sonra en geç 3-7 iş günü içerisinde kargoya verilmekte ve kargo firması tarafından belirtmiş olduğunuz teslimat adresine teslim edilmektedir. Siparişiniz kargoya verildikten sonra kargo firması tarafından 3 gün içerisinde teslim edilmektedir. Resmi tatil günlerinde ve hafta sonu verilen siparişlerde , tatili izleyen ilk iş gününde işleme alınmaktadır.

   

  Teslimattan kaynaklanan problemlerle karşılaştığımda ne yapmalıyım?

  Anlaşmalı olduğumuz kargo şirketiyle yaptığımız teslimatlarda, lütfen paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Paket hasarlı ise, kargo firması yetkilisinin yanında açıp kontrol ediniz. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzun varsayıldığını unutmayınız.