Pronounce

Pronounce

Stokta var
1,100.00TL
 • Gerekli puan: 2300
 • Üretici: Pronounce
  Ürün Kodu: pro001
  Ödül Puanı: 23

   

   

  Pronounce ile İngilizcenize güç katın.

  Devrim niteliğinde bir kulaklık takımı olan Pronounce, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinizi doğal bir yolla geliştirir. Konuşmanızın netleşmesini ve İngilizce konuşmaları çok daha rahat anlamanızı olanaklı kılar.

   

   

   

  “Pronounce, İngilizce dilinin ritmi ve seslerine yatkın hale gelmenize yardımcı olur.”

   

   İngilizce konuşma akıcılığınızın önündeki engelleri kaldırın

   

  Çocukluk dönemimiz boyunca, kendi anadilimizin ses yapılarına odaklanmayı öğreniriz. ‘Dilsel kodlama’ adı verilen bu doğal bilişsel gelişim süreci, konuşmayı öğrenmenin zorunlu aşamaları arasındadır. Beynimiz, bu nedenle, başka dilleri de kendi anadilimizin ritim ve kodlamalarını esas alarak işlemleme eğilimi sergiler. Konuşmayı öğrenme aşamasındaki bir çocuğun, eşzamanlı olarak birden fazla dili kolayca öğrenebilmesinin nedeni de budur: Beyinde, engelleyici nitelikteki sabit kodlamalar henüz oluşmamıştır. Pronounce, İngilizce diline ait ritim ve seslere yatkın hale gelmenize yardımcı olur.

  “Yabancı dile ait ritim tam anlamıyla özümsenmeden, ilgili gramer, sözdizimi ve sözcük hazinesinin doğru öğrenilmesi de mümkün olmayacaktır”

  Dr. Jean-Pierre Granier, Nörolinguist

   

   

   

  İki kat daha etkin

   

  Pronounce aygıtının patentli teknolojisi, Avrupa Birliği tarafından yürütülmüş önemli bir bilimsel araştırmaya dayanmaktadır. Söz konusu çalışmanın sonuçları, işitsel algı eğitimine dönük teknolojiler kullanıldığında, İngilizce öğrenme sürecinin yarı yarıca kısalabildiğini ortaya koymuştur.  “Standart dil eğitim kursunu tamamlayıcı bir araç olarak ses algı eğitimine de tabi tutulan öğrenci grubunda, öğrenme süresinin ve buna bağlı yorgunluğun yarı yarıya azaldığı belirlenmiştir.”

  Audio-lingua raporundan alıntı – Bologna Üniversitesi

     


  Doğal ve basit

  Pronounce, ağzınızla ürettiğiniz sesleri kulaklarınıza yönlendirmeden önce işleyerek, İngilizce diline ait doğru sesleri özümsemenizi sağlar.

  Basit

  Kendi başınıza ya da öğretmeninizle gerçekleştirdiğiniz günlük İngilizce çalışmalarınıza Pronounce aygıtını çok basit bir şekilde dahil edin.

  Güçlü

  Her gün Pronounce ile sadece birkaç dakika egzersiz yaparak, dilsel akıcılığınızı önemli ölçüde geliştirin.

   

  “PRONOUNCE, size gramer kuralları ya da yeni sözcükler öğretmeyecek, İngilizceyi daha iyi ve rahat konuşup anlamınızı sağlayacaktır.”

   


  “Pronounce”, İngilizce dilinin kendine özgü ritmine yatkın hale gelmeniz amacıyla sesinizi işleyerek düzelten, devrim niteliğinde bir kulaklık takımıdır.


      Anadilinizin kullanım alışkanlıkları sonucu benimsediğiniz ritim ve sesleri, yabancı dil öğrenmek istediğinizde önemli bir engel haline gelir. Pronounce, İngilizce diline dönük algınızı yukarı çekerek, bu dildeki sesleri daha kolay üretmenizi sağlar. İngilizce dilinin söz dizimi, anlamı ve gramerini doğru bir şekilde özümseyebilmek için, bu yatkınlığın elde edilmesi önemli bir ön koşuldur.

      Dünya genelinde konuşulan farklı dillerin sayısı 5.000’i aşıyor ve bu dillerde yaklaşık 650 ünsüz, 180 ünlü harf bulunuyor. Bu rakamlar, etrafımızı çevreleyen dünyadaki seslerin ne kadar zengin bir yapı sergilediğini açıkça ortaya koyuyor.

      Buna karşın, her bir dilde kullanılan ve ses birim [fonem] adıyla bilinen temel seslerin ortalama sayısı 40 ile sınırlı. Ses birim terimini, örneğin “ket” ve “kat” gibi iki ayrı sözcük arasında anlam farklılığı yaratmamıza olanak veren en küçük ses birimi şeklinde tanımlanmakta.

      Dolayısıyla, her dil, az sayıdaki ses birim kategorileriyle tanımlanmakta ve bizler, bu sesleri, birbirinden net biçimde ayrışan sesler şeklinde algılamaktayız. Söz konusu ses birimleri, bir ifadede yer alan sözcükleri birbirinden ayrı ayrı algılayabilmemizi ve anlamlarına ulaşabilmemizi olanaklı kılmakta. Belki daha da önemlisi, bu ayrım becerisi sayesinde, bir sonraki sesi tahmin etmemize, ayrıca net olarak duyamadığımız sesler için çıkarım yapmamıza izin veren bir dilsel mantık kurabilmekteyiz. Telefonda konuşurken veya arka planda bir gürültü varken bu becerimizi doğal olarak kullanmaktayız. Bazı sesleri duymadığımız halde, ne olduklarını bu doğal süreç içerisinde tahmin edebiliriz.

      Diğer yandan, sözünü ettiğimiz ses ayrımları, bir dilden diğerine büyük ölçüde değişebilmekte. Anadilimizi öğrenirken, bu ayrımları da özümseriz. Çocukluk dönemi boyunca, içinde bulunduğumuz dil ortamıyla uyumlu ses birimlerini algılamayı, toplumsal grubumuzun fonetik yapılarına ait olmayan ses birimlerini ise yok saymayı öğreniriz. Gelişim sürecimizde, böylece kendi anadilimizin ritimleri için “programlanmış” hale geliriz.

      Bir bebekle konuşmaya çalışırken sesleri özellikle vurgulayarak sözcükleri uzatarak söylememiz kesinlikle tesadüf değildir: “Meeerhaaaaabaaa taaaatlıııııım”.

      Ancak, farklı diller arasında kendini gösteren çok büyük ritim ve ses farklıkları nedeniyle, bu anadil eğitimi, kısa sürede yabancı dil öğrenmenin önünde bir engel haline gelir.

  Pronounce, egzersiz esnasında İngilizcenin ritimlerini sesimize dahil ederek, kendi anadilimize ait ritimlerin kısıtlayıcı bağlarından kurtulmamızı olanaklı kılar. Beynimiz, kulaklıktan kendisine ulaşan düzeltilmiş sese uyum sağlamak üzere, ağızda üretilen sesi de otomatik olarak düzeltir. Egzersizin belli seviyede tekrarlanmasıyla, öncesinde büyük yabancılık çektiğimiz bu yeni ritmi beynimiz artık doğal olarak özümser hale gelecektir.  Pronounce, iki yenilikçi teknolojiyi birleştiren, devrim niteliğinde bir kulaklık takımıdır. Ağızda üretilen seslerin, dinamik filtre aracılığıyla eşzamanlı olarak işlenmesi, kulağınızın İngilizceye ait ritimlere yatkın hale gelmesini sağlar. Kemikten ses iletim parçaları (ses dönüştürücüler), sesinizi doğal ve en iyi şekilde iletir.


  Kemikten ses iletimi

  “Kulaklarınızı ellerinizle kapatıp konuşmayı deneyin. Kendi sesinizi net bir şekilde duyabildiğinizi göreceksiniz. Bunu sağlayan yer, kemik üzerinden ses iletimidir.” Sesiniz, kafatasınızdaki kemiklerin titreşmesi yoluyla doğal olarak kulaklarınıza iletilir. Bu ses iletim şekli, sesin hava üzerinden iletimine göre 10 kat daha hızlı hızlıdır ve daha iyi bir ses kalitesi sunar. Pronounce ses iletim parçaları, kulağın hemen önündeki kemiklerin üzerine yerleştirilir ve kendi sesinizi çok hafif titreşimler yoluyla duymanızı sağlar. Bu şekilde, sesinize dair eşzamanlı ve doğal bir geri dönüt elde edersiniz. Bu teknoloji, ağırlıklı olarak askerî birlikler tarafından, askerlerin saha görevlerinde kulaklarını standart tip kulaklıklarla kapatmak zorunda kalmadan birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamak için kullanılmakta. Son yıllarda, kemikten iletilen titreşimlerin tıpta da kullanım alanı bulduğunu görmekteyiz. Bazı durumlarda, iç kulağa kemikten ses iletim aygıtları yerleştirerek işitme becerisinin hastaya tekrar kazandırılması mümkün olabilmekte. Herkesçe bilinen Google Glass® ürününde de bu teknolojiden faydalanıldığını belirtmeliyiz. 

   


  Dinamik ses filtresi

  Dinamik ses filtresi, ses zıtlıklarının oluşturulması ve beyindeki doğal odaklanma mekanizmasının uyarılması amacıyla bilişsel bilim araştırmalarında kullanılan bir teknolojidir. Beyin, önceden tahmin edemediği ses değişikliklerine karşı yüksek bir hassasiyet sergiler. Ağızda üretilen sesin ritmine göre devreye giren ve devreden çıkan bir filtrenin kullanılmasıyla, ses mesajının yapısı ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, sesin içerdiği enerjide değişkenlikler oluşturulur. Söz konusu değişkenlikler, ritimlerle ilgili alışkanlıkları kırarak, yabancı dilin özümsenmesini kolaylaştıracak ve beyin, başka ritimleri de algılamayı bu süreç içerisinde öğrenecektir. Her dilin kendine özgü bir müziği ve ritmi vardır ses filtresin buna uygun olarak yapılmış teknik ayarları, hedef dilin ses uyumunu benimsemeye yardımcı olur. Pronounce aygıtında kullanılan ses filtresi, evrensel bir dil olan İngilizcenin özümsenmesini kolaylaştıracak yönde programlanmıştır. 


  Eğitim alanında uluslararası isbirligi amacını taşıyan Avrupa Birliği programı SOCRATES kapsamında, Avrupa’daki 5 farklı üniversitede, 3 yıl süren AUDIO-LINGUA dil çalışması yürütüldü. Bu araştırmanın sonuçları, kemikten ses iletim teknolojisi ve dinamik ses filtresi kullanımının, klasik yabancı dil öğretim yöntemlerini tamamlayıp destekleme yolunda etkin bir araç olduğunu ortaya koydu.


      Belirtilen çalışmada, yabancı il öğreniminde dinleme algısının ve sözlü ifade becerisinin geliştirilmesi amacıyla, Tomatis Metodu® adıyla bilinen özgün teknikle bağlantılı olarak geliştirilen ses algılama eğitimini aygıtları kullanılmıştır.

      Söz konusu eğitimde hedef yabancı dilin grameri, sözcük hazinesi ya da söz dizimi esas alınmamaktadır. Bunun yerine, dilin ses boyutunu oluşturan ritim, melodi, tonlama ve ses üzerinde çalışma yürütülmektedir.

      Çalışmanın sonuçları, kemikten ses iletim teknolojisi ve dinamik ses filtresi kullanımının*, klasik yabancı dil öğretim yöntemlerini tamamlayıp destekleme yolunda etkin bir araç olduğunu ortaya koymuştur.

  Çalışmada, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

      Çalışmanın sonuçlarına göre, “Standart yabancı dil eğitimini tamamlayıcı olarak ses algı eğitimine tabi tutulan öğrencilerde öğrenme süresinin kısaldığı ve bununla bağlantılı yorgunluğun yarı yarıya azaldığı, buna karşın standart yabancı dil eğitimini alan ve ses algı eğitimine tabi tutulmayan öğrencilerle aynı becerilerin geliştirilebildiği görülmüştür.”


  « ingilizce öğreniminde harcanan ortalama sürenin sadece %3’ü konuşma çalışmalarına ayrılmaktadır. Pronounce sayesinde, bu süreyi uzatıp daha verimli hale getirebileceksiniz. Sonuçta, öğrenme süreniz yarı yarıya kısalacak ve özellikle kaydettiğiniz ilerleme sayesinde kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. »

  Irene Montero, SOUND FOR LIFE Dil Uzmanı


  Not: Çalışmada kullanılan ses eğitimi aygıtları, Tomatis® Metodu adını taşıyan kendine özgü yönteme dayanmaktadır. Pronounce aygıtının geliştiricileri, aynı zamanda bu yöntemin de sahipleri konumundadır. Pronounce aygıtında, söz konusu çalışmadaki yönteme benzer bir ses filtreleme işlemi uygulanmaktadır. Ancak, Tomatis® Metodu’ndan farklı olarak, Pronounce aygıtında havada iletim kulaklığı bulunmamakta ve böylece kulaklar açık kalmaktadır. Çalışmada, ek olarak, sadece müzik dinlemeye dayalı “pasif” çalışma esas alınırken, Pronounce aygıtında bu tip bir dinleme işlevi yer almamakta ve yalnızca kullanıcının sesi işlenmektedir. Çalışmanın sonuçları bağlamında Pronounce aygıtı değerlendirilirken, bu teknik farklılıklar dikkate alınmalıdır.  Yorum Yap

  Lütfen görüntülemek için Giriş yapın yada Üye olun

  Siparişim ne kadar sürede ulaşmaktadır?

  Siparişiniz, kredi kartı güvenlik onayı geldikten ya da ödeme kontrolünüz gerçekleştirildikten sonra en geç 3-7 iş günü içerisinde kargoya verilmekte ve kargo firması tarafından belirtmiş olduğunuz teslimat adresine teslim edilmektedir. Siparişiniz kargoya verildikten sonra kargo firması tarafından 3 gün içerisinde teslim edilmektedir. Resmi tatil günlerinde ve hafta sonu verilen siparişlerde , tatili izleyen ilk iş gününde işleme alınmaktadır.

   

  Teslimattan kaynaklanan problemlerle karşılaştığımda ne yapmalıyım?

  Anlaşmalı olduğumuz kargo şirketiyle yaptığımız teslimatlarda, lütfen paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Paket hasarlı ise, kargo firması yetkilisinin yanında açıp kontrol ediniz. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzun varsayıldığını unutmayınız.